THORLININGS REFRACTORIES
BEYOND ORDINARY LINING
Sprzęt instalacyjny
"Wózek Wyścielający" Wymurówkę "Bedding Cart"
"Wózek Wyścielający" pozwala nie tylko na przesuwanie materiałów w trakcie układania wymurówki, ale także zapewnia schody ułatwiające instalację powyżej linii "swobodnego odpadu" w przypadku pieców o dużych średnicach. Gdy wykładamy dolną połowę pieca podest musi być wystarczająco uniesiony, aby zapewnić murarzowi możliwie płaską powierzchnię i ułatwić umieszczenie cegły nieco powyżej linii "swobodnego odpadu". Wózek stanowi również powierzchnię magazynową instalowanej cegły, jest urządzeniem jezdnym poruszającym się w górę pieca w miarę postępu prac.

WIĘCEJ