THORLININGS REFRACTORIES
BEYOND ORDINARY LINING
Kontakt
THORLININGS Sp. z o.o. Sp.k. Siedziba główna
ul. Graniczna 54 B,
44-178 Przyszowice, Polska
+48 600 826 300
NIP: 6452535754,
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS0000579589
THORLININGS UK LTD (Oddział w Anglii)
Wreaks Lane,
Dronfield S18 1LY
+48 604 813 807
Company registration number 10185339