THORLININGS REFRACTORIES
BEYOND ORDINARY LINING
Sprzęt instalacyjny
Rampa dojazdowa do pieca
Podest pozwala na bezpieczny dostęp personelu wraz ze sprzętem do i z pieca. Każdy podest jest specjalnie zaprojektowany przez certyfikowanych zawodowych inżynierów.

WIĘCEJ