THORLININGS REFRACTORIES
BEYOND ORDINARY LINING
Sprzęt instalacyjny
Platforma Nośna
Wisząca platforma nośna w całości wykonana z aluminium jest przeznaczona do pracy w cyklonowych wymiennikach ciepła, kalcynatorach, pionowych piecach wapienniczych i konwertorowych piecach procesowych. Platforma jako zamiennik rusztowań umożliwia personelowi bezpieczne i łatwe inspekcje wymurówki oraz wykonywanie instalacji ogniotrwałych.

WIĘCEJ