THORLININGS REFRACTORIES
BEYOND ORDINARY LINING
Sprzęt instalacyjny
Laserowy układ wyrównania "Radialign"
"Radialign" to laserowe urządzenie zapewniające wytrasowanie doskonale prostopadłego do osi pieca pierścienia wymurówki w obrotowych piecach przemysłowych. Korzystanie z "Radialign" zapobiega błędom powstającym w trakcie wyznaczania przebiegu wymurówki metodami ręcznymi bazującymi na położeniu często zniekształconych spawów carg pieca obrotowego. Takie dokładne wyznaczenie przebiegu wymurówki z kolei oznacza jej dłuższą żywotność z dzięki mniejszym naprężeniom mechanicznym.