THORLININGS REFRACTORIES
BEYOND ORDINARY LINING
Sprzęt instalacyjny
Laserowe Osiowanie Palnika
W przypadku palników zaprojektowanych dla pieców obrotowych o zwiększonym pędzie, zdolnych do podawania jednocześnie wielu paliw konwencjonalnych i alternatywnych, położenie palnika we wnętrzu pieca ma duży wpływ na prawidłowe działanie tego pieca. Po każdym zatrzymaniu instalacji, gdy palnik jest usuwany z pieca jego optymalna pozycja jest utracona, a jej ponowne przywrócenie bywa uciążliwe, powolne i bardzo niedokładne.

WIĘCEJ