THORLININGS REFRACTORIES
BEYOND ORDINARY LINING
Materiały / Cement / Piec obrotowy
Piec obrotowy
Strefa kalcynacji
Strefa bezpieczeństwa
Górna strefa przejściowa
Strefa wypału
Dolna strefa przejściowa
Nose ring
Sekcje wylotowe